« terug naar overzicht publicaties

Vervolg 'Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire' (Juni 2007)


In juni 2004 is Faber organisatievernieuwing in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam begonnen met de ‘Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire’. In 2006 is het resultaat opgeleverd van wat is uitgegroeid tot de meest omvangrijke wetenschappelijke studie naar de aard en de intensiteit van de criminaliteit op Curaçao en Bonaire. De studie is door de opdrachtgevers niet vrijgegeven. De NRC heeft er desondanks de hand op weten te leggen en heeft op 19 februari 2008 een aantal resultaten uit de studie gepubliceerd (klik hier voor tekst volledig artikel).

Op basis van de analyse worden in totaal ruim tweehonderd aanbevelingen gedaan over de aandachtsgebieden waarop, en de richting waarin, de verbetering van de rechtshandhaving in de Nederlandse Antillen zich vooral moet richten. Om de effectiviteit van die rechtshandhaving te kunnen monitoren, worden op elk van de onderzochte criminaliteitsterreinen tal van concrete indicatoren geïntroduceerd; inclusief de na te streven normen. Alle aanbevelingen en indicatoren zijn specifiek toegesneden op de lokale context van de Nederlandse Antillen. Ze zijn bovendien ondergebracht in samenhangende voorstellen met behulp waarvan de rechtshandhaving duurzaam kan worden verbeterd. Lokale verankering van de succesvolle filosofie die tijdens de ‘Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving’ is ontwikkeld en toegepast, maakt daarvan integraal deel uit.» Volledig rapport via deze link beschikbaar (pdf 6 Mb)« terug naar overzicht publicaties


000